Home  >  Đặng Hiền  >   SM

SM

Product code:Sơn Mài

Năm sinh: 1982

Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2013

Hội viên CLB Họa sỹ Trẻ

Thành viên nhóm họa sỹ “ Sơn ta”

2008     Triển lãm “Tiếp Nối” cùng CLB Họa Sỹ Trẻ

Triển lãm “Hình của bóng” tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền

2009     Triển lãm “Đồng Tông” cùng CLB Họa Sỹ Trẻ

2010     Triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

2012     Triển lãm mỹ thuật  “Biển và hải đảo “

Triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

2013     Triển lãm nhóm “Sơn ta” tại Bảo tang Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

Triển lãm “ Nhóm 12” tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền

2014      Triển lãm CLB Nữ tác giả của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm nhóm “Sơn Ta” tại Bảo tang Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

2015     Triển lãm “ Những ngày muôn sắc” tại Hội An

Triển lãm “Tranh Sơn mài Việt Nam” tại Seoul, Hàn Quốc