Home  >  Nguyễn Thành  >   VC

VC

Product code:Tên tranh: Vươn cao

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x90cm

Khách hàng có thể chọn khung tại phòng tranh

Nguyễn Thành sinh ngày 15 tháng 9 năm 1977 tại Bố Trạch, Quảng Bình.

Triển lãm cá nhân:

1999 – Câu lạc bộ Nghệ thuật Triển lãm Nha Trang

2003 – Câu lạc bộ Nghệ thuật Triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh

12 – 2005 – Triển lãm cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

10 – 2006 – Các bức tranh tham gia Triển lãm ở Ireland

12 – 2006 – Triển lãm cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

11 – 2007 – Triển lãm còn lại tại Thành phố Hồ Chí Minh

12 – 2007 – Các bức tranh tham gia triển lãm tại Paris, Pháp

12 – 2008 – Triển lãm cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

2012 – Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố

2013 – Triển lãm gây Quỹ từ thiện của Khách sạn Continental

2014 – Triển lãm nhóm các họa sĩ tre

2015 – Triển lãm gây Quỹ từ thiện của Khách sạn Bông Sen

10/2017: Triển lãm từ thiện Việt Nam lần I