Home  >  Trà My  >   TM01

TM01

Product code:Tên tranh: TM1

Mã: TM1

Họ và tên: Phạm Trà My

Ngày tháng năm sinh: 10/08/1986

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội
Thành viên Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm:
Triển lãm của Hội nghệ sỹ nữ nữ năm 1650 tại 16 Ngô Quyền – Hà Nội
Triển lãm các CLB nghệ sĩ trẻ Hà Nội năm 2014 tại Hà Nội
Triển lãm nhóm “Sonta Việt Nam 2th” tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia – Hà Nội
Triển lãm nhóm “Pallet” tại Trung tâm mỹ thuật Cuci tại 22 Hai Bà Trưng – Hà Nội
2013 Triển lãm nhóm “Sonta Vietnam 1st” tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia – Hà Nội
Triển lãm giải thưởng Dogma tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển lãm Thủ đô tại Hà Nội
Triển lãm hoa nhỏ “tại Khu 9 – Hà Nội
Triển lãm nhóm 2012 tại Hà Nội