Home  >  Xuân Lục  >   XL01

XL01

Product code:XL01

Thông tin Họa sĩ
Tiểu sử:

Sinh năm 1983 tại Hà Tây, Việt Nam.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành sơn mài năm 2007.
Thành viên của Câu lạc bộ Các nghệ sỹ trẻ Việt Nam.
Triển lãm:
2012 – Triển lãm nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ nhất ở Thái Lan.
– Triển lãm nghệ thuật tại Gwangju ở Hàn Quốc.
– Triển lãm nhóm tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
– Triển lãm tranh thủ đô Hà Nội.
– Hội chợ triển lãm đồ họa ASEAN tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
– Triển lãm “Mặt đối mặt” tại Art Talk Café, số 12 Quán Sứ, Hà Nội.
2011 – Triển lãm nhóm tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
– Triển lãm mỹ thuật của Unesco tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
– Triển lãm “Giấy” của Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Việt Nam tại Hà Nội

2006 – Triển lãm “New Way” tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Hà Nội.