Home  >  Dương Huy  >   MTHN

MTHN

Product code:Tên tranh: Mùa thu Hà Nội

Họa sĩ DƯƠNG HUY (1951)

  • Tự học cho niềm đam mê nghệ thuật khi còn trẻ
  • Đã từng học tại trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM
  • Đã từng là sinh viên của Hoàng Tích Chu, Nguyễn Tiến Chung và Phạm Gia
  • 2003: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội
  • 2004: Giải thưởng Tổ chức Nghệ thuật Việt Nam
  • Năm 2005: Giải thưởng Tổ chức Nghệ thuật Việt Nam (Điểm số tuyệt đối)
  • 2006 đến nay: Có tham gia triển lãm tại Việt Nam và một số quốc gia khác trên thế giới.
  • Có pantings trong một số bộ sưu tập của tác giả Việt Nam và nước ngoài
  • Có 2 pantings trong bảo tàng của Việt Nam
  • Phong cảnh và Chân dung là hai điểm mạnh.