Home  >  Hoàng Minh  >   HM

HM

Product code:Tên tranh: Hà Nội

Kích thước: 100x120cm

Khách hàng có thể chọn mẫu khung tại phòng tranh

Thông tin Họa sĩ
Sinh ra ở làng nhỏ Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam năm 1977

2000 Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành nghiên cứu khoa học hoành tráng
Triển lãm:

Triển lãm mỹ thuật quốc gia năm 2001
2002 Triển lãm Câu lạc bộ các nghệ sỹ trẻ Việt Nam, Hà Nội
2004 Triển lãm Câu lạc bộ các nghệ sỹ trẻ Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội Hà Nội
2004 Triển lãm Thanh niên Quốc gia 2004 – Hà Nội
2005 Câu lạc bộ Triển lãm nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Hà Nội
Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội 2006 – Triển lãm nhóm
2007 Tham gia Triển lãm thường niên của Hiệp hội Mỹ thuật Hà Nội
Triển lãm cá nhân 2008 tại Nguyễn Art Gallery, Hà Nội
Triển lãm nhóm 2009 tại Nhà triển lãm ở Hà Nội
Triển lãm Quốc gia thường niên 2010 tại Hà Nội
Triển lãm nhóm 2011 â € œLivesâ € ?? Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2013 Triển lãm Solo vào tháng 11 tại phòng trưng bày nghệ thuật Nguyễn Hà tại Hà Nội.