Home  >  Lê Tường  >   Tường

Tường

Product code:Tên Tranh: Tường

Sinh năm 1970 tại Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 1998
Giáo viên chuyên nghành Mỹ Thuật tại Đại học Mỹ Thuật Huế
1997: Triển lãm nhóm tại triển lãm “Điểm hẹn tháng 5” tại Huế, Việt Nam
1998: Triển lãm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
1999: Triển lãm tại Huế, Việt Nam
2000: Triển lãm tại “Triển lãm nghệ thuật Quốc gia 2000” tại Hà Nội, Việt Nam
2002: Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ Thụât , thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
2002, 2007,2008: Triển lãm nhóm tại Pháp
2003, 2005, 2006, 2007, 2008 : Triển lãm nhóm tại Singapore
2005: Triển lãm nhóm tại Malaysia
2006: Triển lãm nhóm tại Zurich
2007: Triển lãm nhóm tại Dragonfly Design Decor tại Whashington DC, Mỹ
2007: Triển lãm nhóm tại Đại học Towson ở Maryland, Mỹ
2007: Triển lãm nhóm tại Gallery Brigittle tại Virginia, Mỹ