Home  >  Phan Linh Bảo Hành  >   BH3

BH3

Product code:Tên tranh: Bao Hanh

PHAN LINH BẢO HÀNH
Sinh năm 1981 tại thành phố Huế
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Huế năm 2007
Các triển lãm từng tham dự:
2014: Triển lãm tranh tại Singapore

2014 : Triển lãm tại Paris, Pháp.
2013 : Triển lãm tại Perth, Mandurah, Fremantle – Úc
2012 : Triển lãm tại Alliance Francaise, Singapore
Triển lãm tại Seoul – Hàn Quốc
Triển lãm tại Palace Medici – Ricardi, Firenzi, Venice,Ý.
Triển lãm tại Kuala Lumpur – Malaysia.
2011 : Triển lãm tại Palace Medici – Ricardi, Firenzi, Ý.
2010 : Triển lãm tại Exchange Square, Hong Kong
Triển lãm tại Paris.
2008 : Triển lãm tại Salon d”Automne International tại Luneville, Pháp
Triển lãm tại Alliance Francaise, Singapore
2007 : Triển lãm tại Drama Centre National Library, Singapore
Triển lãm Salon d”Automne International tạiLuneville,Pháp
Triển lãm tại Alliance Francaise, Singapore