Home  >  Tác Phẩm  >   Tên tranh: D02-80×120

Tên tranh: D02-80×120

Product code:Tên tranh: D02-80×120
Mã: D02
Kích thước: 80×120

Thông tin Họa sĩ
Họa sĩ NGUYỄN QUỐC ĐỊNH (1976)

Khánh Lộc – Cần Lộc – Hà Tĩnh
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008
Năm 2008: Triển lãm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật kỷ niệm 95 năm thành lập
2009: Triển lãm Bienale lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
2010: Triển lãm giới thiệu những bức tranh gốc mới tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010
Năm 2011: Triển lãm Bienale lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh
2012: Triển lãm giới thiệu những bức tranh tự sáng tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010