Triễn lãm mĩ thuật lần 4 – Ep3

Triển lãm gây quỹ từ thiện, chủ đề “Từ Trái Tim” tại Nhà trưng bày triển lãm Thành Phố